Modul: Carousel

Fungicid s kontaktním a fumigačním účinkem proti plísni šedé.

Efektivní fungicidní ošetření proti hlízence.Insekticid s ovicidním účinkem proti obaleči jablečnému.

Graminicid za velmi příjemnou cenu.Osvědčená sulfonylmočovina pro postemergentní ošetření kukuřice.

Růstový herbicid se systémovým účinkem s vysokou selektivitou ke kukuřici.Neselektivní herbicid s obsahem 450 g/l glyfosátu.

Komplexní listová hnojiva vyráběná v ČR.

MODERNÍ ZPŮSOB ZEMĚDĚLSTVÍ

NAŠI PARTNEŘI