MuralPostřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený proti dvouděložným plevelům v kukuřici.

Účinná látka:

dicamba 480 g/l


Spektrum účinku:

Plevele citlivé: ambrozie peřenolistá, laskavec ohnutý, merlíky, opletka obecná, hluchavka nachová, ibišek trojdílný, lebeda rozkladitá

Plevele méně citlivé: durman obecný, pěťour maloúborný, kokoška pastuší tobolka, svlačec rolní, pcháč oset, rozrazily, drchnička rolní, popenec břečťanolistý

Mechanizmus účinku:

Mural je růstový herbicid se systémovým účinkem s vysokou selektivitou a tolerancí vůči kukuřici. Přípravek obsahuje účinnou systémovou látku dicamba, která ovlivňuje proces fotosyntézy a dělení buněk. Mural je přijímán listy a stonky plevelů a je rozváděn až do kořenového systému, proto spolehlivě hubí i vytrvalé plevele.


Růstový herbicid

Dicamba 480 g/l

Systémový

Plevele dvouděložnéOblast použití
Škodlivý organismus
Dávkování
Poznámka
Dávka vody
Počet aplikací za rok
KukuřicePlevele dvouděložné jednoleté0,75 l/hapostemergentně200 – 400 l/ha1x