Helosate 450 SL


Neselektivní herbicidu obsahující moderní formulaci účinné látky glyphosate. Široce použitelný pro likvidaci plevelů.

Účinná látka:

glyfosát 450 g/l

Mechanizmus účinku:

Helosate je postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem ve formě rozpustného koncentrátu pro aplikaci na list, určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů na orné půdě, nezemědělské půdě, loukách a pastvinách, v lesnictví a v sadech.

Účinek:

neselektivní herbicid


Neselektivní herbicid

Glyfosát 450 g/l

Systémový

PlevelePlodina
Škodlivý činitel
Dávkování
jádroviny, peckovinypýr plazivý, pcháč, mléč4 l/ha ; 100-400 l vody/ha
révapýr plazivý, pcháč, mléč4 l/ha ; 100-400 l vody/ha
orná půda, strništěpýr plazivý, plevele jednoleté, plevele vytrvalé4 l/ha ; 200-300 l vody/ha
louky a pastvinyobnova TTP4 l/ha ; 100-400 l vody/ha