ZamzarEkonomické řešení k hubení jednoděložných trávovitých plevelů

Účinná látka:

chiazalofop-P-ethyl 50 g/l


Spektrum účinku:

Zamzar hubí široké spektrum trávovitých plevelů včetně výdrolu obilovin. Přípravek je možné efektivně použít i k potlačení pýru plazivého.

Mechanizmus účinku:

Zamzar je přijímán listy a následně transportován po celé rostlině. Příjem listy je velmi rychlý, následně účinná látka postupuje xylémem i floémem do meristematických částí, kde se projevuje vlastní účinek. Po 2 – 3 dnech rostliny přestávají růst a nevytvářejí nové listy

Výhody použití:
  • Velmi zajímavá cena
  • Rychlé působení přípravku
  • Bez omezení v OP II. stupně
  • Vysoká účinnost proti trávovitým plevelům
  • Účinek i při nízkých teplotách
  • Vysoce selektivní přípravek

Selektivní herbicid

Quizalofop-P-ethyl 50 g/l

Systémový

Výdrol obilovin, plevele jednoděložné vytrvalé


Škodlivý činitel
Aplikace v řepce ozimé
Aplikace v cukrovce
Aplikace
Pýr plazivý2,5 l/ha
2,5 l/haBBCH 13 - 39
Plevele jednoděložné jednoleté1,5 l/ha
1,5 l/haBBCH 13 - 39
Výdrol obilnin1 l/ha
BBCH 13 - 39Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Bez redukce
 Tryska 50 %
 Tryska 75 %
Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
Řepka ozimá, cukrovka4444
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Řepka ozimá, cukrovka10550Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4