BonacaFluroxypyr s registrací do máku

Účinná látka:

flyroxypyr 250 g/l

Spektrum účinku:

Posteemergentní herbicid k regulaci dvouděložných plevelů a svízele přítuly. Přípravek je nově registrován do máku, kde má uplatnění jako vhodný partner do tankmixů s dalšími partnery k efektivní regulaci plevelů.

Mechanizmus účinku:

Účinná látka fluroxypyr se řadí do skupiny syntetických auxinů. Přípravek Bonaca proniká do rostlin přes listy, kde je účinná látka rychle translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky déle než 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

Výhody použití
  • Nízká nákladová cena
  • Vhodný partner do tankmixů
  • Rychlé působení účinku
  • Registrace do máku

Selektivní Herbicid

Flyroxypyr 250 g/l

Syntetický auxin

Svízel přítula a další dvouděložné plevelu
v obilovinách a mákuPlodina
Aplikace v obilovinách
Aplikace
Pšenice ozimá0,6 – 0,8 l/haBBCH 12 - 39
Ječmen ozimý0,6 – 0,8 l/haBBCH 12 - 39
Mák setý0,5 – 0,6 l/haBBCH 16

Ochranné vzdálenosti při aplikaci přípravku - Riziko pro vodní organismy
Plodiny
Bez redukce (m)
Tryska 50 % (m) 
Tryska 75 % (m)
Tryska 90 % (m)
ječmen ozimý, pšenice ozimá4444
mák setý4444