PozitronÚčinná látka:

pyriproxyfen 100 g/l (emulgovatelný koncentrát)

Spektrum účinku:

Insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k hubení škůdců na jabloních, hrušních, rajčatech a okurkách

Mechanizmus účinku:

Pozitron je regulátor růstu, který napodobuje juvenilní hormon vyskytující se přirozeně v těle hmyzu. Juvenilní hormon je nezbytný během vývoje hmyzu, stává se však toxický ve fázi metamorfózy. Po aplikaci dochází k inhibici proměny do další vývojové fáze.

Účinek:

kontaktní, požerový

Účinná látka piryproxyfen
 • Inhibice vývoje vajíček
 • Inhibice metamorfózy larev do dalších instarů
 • Snížená plodnosti samiček (nakladená vajíčka jsou sterilní)

Účinná látka není přímo toxická pro dospělce, účinek však můžeme pozorovat s odstupem více než 3 týdnů od aplikace, kdy začíná docházet k postupným změnám počtů jedinců v dalších generacích (snížení plodnosti dospělců)

Výhody použití
 • Vysoce účinný proti škodlivým činitelům v populacích, které jsou na začátku své expanze
 • Není toxický vůči parazitouidům Encarsia, nepřímo však ovlivňuje jejich počet, protože má vliv na populaci jejich hostitelů
 • Nemá vliv na výskyt dravých roztočů
 • Není toxický pro čmeláky a další opylovače

Insekticid

Piryproxyfen 100 g/l

Ovicidní, kontaktní

Obaleč jabloňový, mera hrušňová, molice skleníkováPlodina
Škodlivý činitel
Dávka
OL
Voda
Max. počet aplikací
Jabloň Obaleč jabloňový 1 l/ha 98 600 - 1000 2x
Hrušeň Mera hrušňová 1 l/ha126600 – 1000 1x
RajčeMolice skleníková 1,125 l/ha (75 ml/100 l)3 1000 - 1500 2x
OkurkaMolice skleníková1,125 l/ha (75 ml/100 l)31000 - 15002x

Obaleč jabloňový
 • Monitoring pomocí feromonových lapačů
 • Provést ošetření ve fázi vyššího výskytu dospělců
 • Termín aplikace může být určen i na základě SET
 • Pozitron aplikovaný na první generaci má zásadní význam pro další ošetření proti obaleči
 • Aplikace na vajíčka (zabránit líhnutí larev)
 • Aplikace ve fázi L1 – L2 (inhibovat další vývoj instarů)

Mera hrušňová
 • Pozitron efektivně inhibuje líhnutí larev
 • Pozitron narušuje oogenezi přezimujících forem mery hrušňové
 • Aplikace na vajíčka (zabránit líhnutí larev)
 • Aplikace ve fázi L1 – L2 (inhibovat další vývoj instarů)

Molice skleníková
 • Monitoring pomocí feromonových lapačů
 • Provést ošetření ve fázi vyššího výskytu dospělců
 • Termín aplikace může být určen i na základě SET
 • Pozitron aplikovaný na první generaci má zásadní význam pro další ošetření proti obaleči

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 1